Категорија

ЕКСПЕРТСКА АНАЛИЗА

Оваа секција, на читателите им дава пристап до академски приод во вид на кратки експертски анализи на темите кои се предмет на дезинформативни наративи. Анализите обезбедуваат извори и научни податоци, аргументи и информации на различни теми од страна на различни лица, како што се академски експерти, практичари или студенти. 

Copy link
Powered by Social Snap