ЦРКВЕНИТЕ ЅВОНА НЕ ВЛИЈААТ НА КОРОНАВИРУСОТ

Како дел од светот на дезинформациите поврзани со коронавирусот, се појавуваат и злоупотребите на религијата за пропагандни цели. Таков случај е забележан во Северна Македонија, и во Црна Гора, каде што свештено лице тврди дека камбаните помагаат против коронавирусот. Нашите партнери од Црна Гора, raskrinkavanje.me, ја имаат разобличено оваа вест.

Повеќе на https://www.raskrinkavanje.me.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap