На порталите и на социјалните медиуми во Северна Македонија, се објави вест во која се пренесуваат резултати од анкета спроведена во Хрватска помеѓу здравствените работници на тема вакцинирање против коронавирусот. Истата тврди дека 50 проценти од докторите изјавиле дека нема да се вакцинираат.

Нашиот партнер од Хрватска, ја имаа разобличено оваа информација. Повеќе на следниот линк: https://faktograf.hr.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.