Категорија

F2N2 АНАЛИЗА

F2N2 анализа ги третира дезинформативните наративи од аспект на фактите, каналите за ширење на социјалните медиуми и начините за манипулација со граѓаните. Анализите обезбедуваат преглед на изворите на дезинформации и информативните еко-системи, како резултат на прибирањето и анализирањето на податоци, спроведено преку употреба на различни методи и отворени алатки. 

Copy link
Powered by Social Snap