Категорија

F2N2 АНАЛИЗА

Академски пристап со кратки експертски анализи на темите, предмет на дезинформативните наративи. Анализите нудат извори и научни податоци, аргументи и знаење за даденото прашање.

Copy link