Категорија

Д-НАРАТИВИ

Преглед на наративот на одредена тема или клучни настани, сублимирајќи ги поединечните дезинформативни случаи кои се нотирани и оценети. Анализите ќе ги земаат предвид временските и географските трендови како и нивното ширење на интернет и социјалните медиуми.

Copy link