Категорија

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

Краток опис на дезинформациите коишто ги објавуваат медиумите, социјалните мрежи или други извори. Составена е од два главни кратки делови: Опис на дезинформацијата и разоткривање на дезинформацијата. Дезинформацијата може да се појави во разни форми, почнувајќи од лажни вести, спин, click-bait, говор на омраза, теорија на заговор или комбинација од наведените.

Copy link