САД БЕА ПРЕДМЕТ НА ПРИБЛИЖНО 50% ДЕЛ ОД НЕГАТИВНА СОДРЖИНА

Интернет опсерваторијата на Стенфорд ја анализира содржината поврзана со Ковид – 19 на англиски јазик на РТ и откри дека САД биле предмет на приближно 50% од „негативна содржина“. Што се однесува до темите, се покажа дека „негативната“ содржина ја истакнува политичката дисфункција, дипломатските конфликти и теориите на заговор во САД, Велика Британија, Франција и ЕУ.

Анализата опфати приближно 1.900 објави што содржат термини поврзани со коронавирусот, кои се појавиле на Фејсбук страната на англиски јазик на РТ од 1 Jануари до 1 Jуни 2020 година.

Повеќе од половина од оваа содржина беше посветена на четири теми: ширење на вирусот, карантин, политички одговори на пандемијата и приказни од човечки интерес. „Додека приближно 68% од оваа содржина беше неутрална – т.е., таа не покажа јасен уреднички став што го омаловажува или пофали предметот на содржината, скоро 80% од деловите што се појавуваат на англиски јазик на РТ беа очигледно негативни во тонот, и само 3% беа позитивни“, стои во извештајот.

Што се однесува до главната цел на содржината со негативна конотација, САД беа први со 50%, а потоа следуваат Велика Британија (10%), Франција (6%), Италија (2%) и Германија (2%). И покрај тоа што мнозинството содржини се неутрални, негативната содржина јасно ги надминува позитивните, како што е прикажано на сликата подолу. Исто така, треба да се напомене дека во многу случаи негативниот сентимент се однесуваше кон Западот, а не кон некоја конкретна земја.

Source: Stanford Internet Observatory

„Ако ги филтрираме содржините според најзастапени „негативни“ теми, како што се политика, немири, медиуми, паника, прекумерна реакција и дипломатија – јасно е дека тие се во корелација со само неколку земји и еден блок: САД, Велика Британија, Франција и ЕУ“, се вели во извештајот на Интернет Опсерваторијата на Стенфорд.

РТ исто така тврди дека реакцијата на овие западни земји на пандемијата била прекумерна, и покрај тоа што многу други земји користат слични пристапи. Истражувачите исто така забележаа дека РТ ги пофали Русија и Кина за истите мерки.

Споредбата за тоа како се покриени различните земји, покажува дека Русија и Кина се фаворизирани од страна на РТ, додека другите земји добиле релативно малку позитивен сентимент.

Source: Stanford Internet Observatory

Клучната поента на извештајот е дека содржината на РТ покажа политичка дисфункција, зголемени немири и притаен авторитаризам во САД, Велика Британија и ЕУ. Што се однесува до Русија и Кина, содржината главно се врти околу ширењето на вирусот, опремата, карантин и темите од човечки интерес. Како што веќе споменавме, Русија и Кина исто така добија најмногу позитивни содржина, а Интернет опсерваторијата на Стенфорд исто така истакнува дека оваа позитивна содржина генерира повеќе ангажмани на социјалните мрежи како негативна содржина.

 

Извор: EUvsDisinfo

Share via
Copy link
Powered by Social Snap