F2N2 dhe DEBUNK EU kanë krijuar partneritet strategjik me qëllim rritjen e efikasitetit të monitorimit të narracioneve dezinformuese në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkan. 

SEE CHECK është një rrjet rajonal i organizatave qytetare që punojnë mbi minimizimin e ndikimit të dezinformatave rajonale dhe globale, përmes shkëmbimit të përvojave dhe informacionit.

F2N2 mbështet Balkans Watch Briefing duke përgatitur artikuj për buletinin mujor që e publikon instituti joqeveritar nga Çekia – Vlerat evropiane.

Copy link
Powered by Social Snap