Kategori

F2N2 ANALIZA

Qasje akademike me analiza të shkurtra të ekspertëve të temave, objekt i narracioneve dezinformuese. Analizat ofrojnë burime dhe  të dhëna shkencore, argumente dhe njohuri për çështje të caktuar.

Copy link
Powered by Social Snap