Kategori

D-NARRACIONE

Pasqyrë të narracionit në temë të caktuar ose evenimente kyçe, duke i përmbledhur rastet individuale dezinformuese që janë vërejtur dhe vlerësuar. Analizat do t’i konsiderojnë trendet kohore dhe gjeografike si dhe shpërndarjen në internet dhe në rrjetet sociale

Copy link