INVAZIONI IMAGJINAR AMERIKAN I EUROPËS NË KOHËN E PANDEMISË

Në BiH është hasur shfaqja e narracioneve anti-NATO të njëjta me ato në Maqedoninë e Veriut lidhur me gjojase shpërndarjen e një numri të madh të ushtarëve amerikanë nëpër Europë. Njësoj si MOST, edhe organizata jonë partnere Pse jo, ka demaskuar këtë lajm më 17.03.2020. Më shumë në www.raskrinkavanje.ba.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap