Në BiH është hasur shfaqja e narracioneve anti-NATO të njëjta me ato në Maqedoninë e Veriut lidhur me gjojase shpërndarjen e një numri të madh të ushtarëve amerikanë nëpër Europë. Njësoj si MOST, edhe organizata jonë partnere Pse jo, ka demaskuar këtë lajm më 17.03.2020. Më shumë në www.raskrinkavanje.ba.

logo

FINANCOHET NGA

sponsor

Ky projekt u financua pjesërisht përmes një granti të Ambasadës së SHBA. Mendimet, gjetjet dhe përfundimet ose rekomandimet e shprehura këtu janë të zbatuesve/autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA.

PARTNERËT

sponsor
© 2022 F2N2.