Studim: “Dezinformatat dhe distorsioni informativ në Maqedoninë e Veriut”

Asociacioni qytetar MOST e publikoi studimin “Dezinformatat dhe distorsioni informativ në Maqedoninë e Veriut”. Ky studim i analizon trendet kryesore të dezinformatave, propagandës dhe distorsionit informativ në Maqedoninë e Veriut në vitin 2020 dhe është studimi i parë i këtij lloji i publikuar në kuadër të projektit. Rastet kryesore të prezantuara në këtë studim i referohen narracioneve dezinformuese për KOVID-19 dhe integrimin euroatlantik të Maqedonisë së Veriut.

Ky studim financohet nga Delegacioni i Bashkimit Evropian në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Studimin mund ta gjeni në vegëzën në vijim.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap