Baza e të dhënave

Data e publikimit

Titulli

Etiketat

Kategoria

Portali

Burimi

19.05.2022

MANIPULIME ME TË DHËNAT REALE NË MBËSHTETJE TË TEORIVE KONSPIRATIVE

/

ANALIZA & NARRACIONE

/

/

19.09.2021

PAKTI I MOSSULMIMIT MIDIS GJERMANISË DHE BRSS-së – MOLOTOV RIBBENTROP – PËRKTHIM NË GJUHËN SHQIPE

/

RESURSE & MATERIALE

/

/

13.01.2021

SHPËRNDANI TANI! SI NA BRESHËRUAN TEORITË E KONSPIRACIONIT

/

RESURSE & MATERIALE

/

/

12.01.2021

TRUMP DHE KOVID-19 NDEZËN NJË CLICKBAIT BOOM NË MAQEDONINË E VERIUT

/

RESURSE & MATERIALE

/

/

28.12.2020

PARASHIKIME DHE PROFECI TË KËQIJA JOADEKUATE, SI PJESË E FUSHATËS NEGATIVE KUNDËR KRYEMINISTRIT ZAEV

/

ANALIZA & NARRACIONE

/

/

28.12.2020

KRIVOLAK PËRSËRI TEMË PËR MANIPULIM DHE PËRHAPJE TË FRIKËS

/

DEZINFORMATA

/

/

logo

FINANCOHET NGA

sponsor

Ky projekt u financua pjesërisht përmes një granti të Ambasadës së SHBA. Mendimet, gjetjet dhe përfundimet ose rekomandimet e shprehura këtu janë të zbatuesve/autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA.

PARTNERËT

sponsor
© 2023 F2N2.