PËRSHKRIMI I DIZINFORMIMIT

Kontrolli kufitar midis Shqipërisë dhe Kosovës u hoq: “Shqipëria e Madhe” është një hap më afër drejt implementimit, pason heqja e kontrollit kufitar maqedonas me Kosovën dhe Shqipërinë“!

Linku deri në artikullin origjinal këtu.

Link deri te artikulli origjinal i arkivuar këtu.

FAKT/E

Nuk ekziston provë se do të hiqet kontrolli kufitar midis këtyre dy vendeve fqinje. Përkundrazi, kontrollin e kufirit do ta zbatojnë njësitë e përbashkëta nga të dyja anët, në rastin e parë të Shqipërisë dhe Kosovës, që mund t’i shihni këtu. Ky artikull është dezinformatë në formë të spin-it, që mund të shihet nga zhvillimi i këtij artikulli në internet.

Informatat të cilat e theksojnë dhe sqarojnë praktikën e mirë (siç është vendosur midis Shqipërisë dhe Malit të Zi), i njëjti lajm është marrë nga portale të caktuara të cilat e spinojnë informatën se kontrolli kufitar do të hiqet, duke e prezantuar si një hap drejt “Shqipërisë së Madhe”.

logo

FINANCOHET NGA

sponsor

Ky projekt u financua pjesërisht përmes një granti të Ambasadës së SHBA. Mendimet, gjetjet dhe përfundimet ose rekomandimet e shprehura këtu janë të zbatuesve/autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA.

PARTNERËT

sponsor
© 2023 F2N2.