Nëse lexohet lajmi, mund të shihet se qëllimi i titullit është të shkaktojë zhgënjim midis qytetarëve tanë nga vendimi i Komisionit Evropian.

Kjo mund të konkludohet nga fakti edhe në vetë tekstin e Lider, thuhet se ndihma nga Komisioni Evropian, përkatësisht vendimi se sa para do të ndahen për shtetet anëtare bazohet në nevojat reale që i kanë këto vende.

“Ne do t’i ndihmojmë partnerët tanë që t’i përmbushin nevojat urgjente të sistemeve shëndetësore dhe të promovojnë masa afatgjata për të zbutur pasojat socio-ekonomike të krizës me koronavirusin dhe për të mbështetur ndërmarrjet e vogla dhe të mesme në rajon,” deklaroi Varheji.

 

Se Sistemi i kujdesit shëndetësor të Kosovës ka nevojë për më shumë ndihmë, mund të konkludohet edhe nga deklarata e Drejtorit ekzekutiv të Organizatës Botërore e Shëndetësisë, Dr. Michael Ryan, i cili më 04.02.2020 deklaroi se sistemi i kujdesit shëndetësor të Kosovës është ende në një situatë të vështirë.

“Kosova është një vend që ka dalë nga një situatë e vështirë dhe tani po rinovon sistemin e tij të ofrimit të shërbimeve. Unë kam qenë në Kosovë për disa muaj për të ndihmuar në ndërtimin e sistemit të kujdesit shëndetësor. Unë di për sfidat me të cilat janë përballur qytetarët e Kosovës vitet e fundit. Sistemi i kujdesit shëndetësor të Kosovës ka ende dobësi, por ka shumë profesionistë që janë të përkushtuar dhe shumë punëtorë. “Kosova duhet të ketë një sistem aktiv për detektim të rasteve dhe t’i rrisë kapacitetet për t’u ballafaquar me situatat.”– deklaroi Ryan.

Në vitin 2018, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës i kërkoi “Western Balkans Investment Framework”,  të investojë 50 milion euro në pajisje mjekësore me ndihmën e Bankës Evropiane.

Si një krahasim midis sistemit tonë shëndetësor dhe sistemit shëndetësor në Kosovë, mund të marrim parasysh të dhënat zyrtare, të publikuara më 16 gusht 2016, nga ish-Ministri i Ekonomisë, Driton Kuçi, sipas të cilit, në Maqedoni, qytetarët e Kosovës shpenzojnë nga 25 milion deri 30 milion euro për shërbime shëndetësore.

 

Përndryshe, Komisioni Evropian ka vendosur që Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria do të marrin ndihmë të menjëhershme nga katër milion euro në luftën kundër Covid-19. Bosnja dhe Hercegovina do të marrë shtatë milion euro, Mali i Zi tre milion, Kosova pesë, ndërsa 15 milion euro për Serbinë, ku dëmi për momentin është më i madh.

logo

FINANCOHET NGA

sponsor

Ky projekt u financua pjesërisht përmes një granti të Ambasadës së SHBA. Mendimet, gjetjet dhe përfundimet ose rekomandimet e shprehura këtu janë të zbatuesve/autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA.

PARTNERËT

sponsor
© 2023 F2N2.