Дарко Алексов

Постар истражувач

Дарко Алексов има 20-годишно искуство во областа на изборите, политичките процеси, Собранието и зајакнување на демократските процесии и институции. Покрај домашното, тој исто така има и меѓународно искуство во избори и работел на градење на капацитетите на граѓански организации на Балканот и Блискиот Исток. Алексов ја извршувал функцијата Генерал Секретар на ЕНЕМО (2009-2014) а бил и шеф на набљудувачката мисија на ЕНЕМО на изборите во Косово во 2009 година. Од 2016 година е фокусиран на дезинформациите и странското штетно влијание. Во 2018 на Факултетот за политички науки при Универзитетот Американ колеџ - Скопје се стекнал со звање магистер од областа на меѓународните односи и дипломатијата.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.