СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

Студија за руската пропаганда, влијание и дезинформации „Една година од руската агресија врз Украина“

28/07/2023

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, ВЛИЈАНИЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ - ТРЕНДОВИ И ТЕМИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (ЈАНУАРИ - МАРТ 2023)

14/04/2023

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, ВЛИЈАНИЕ И ДЕЗИНФОМАЦИИ - ТРЕНДОВИ И ТЕМИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022)

15/10/2022

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, ВЛИЈАНИЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ (АПРИЛ-ЈУНИ 2022)

15/07/2022

БЕСМРТНИОТ ПОЛК КАКО КОПЈЕ НА ОСТРАТА МОЌ – SHARP POWER НА КРЕМЉ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ДЕНОТ НА ПОБЕДАТА

27/05/2022

РУСКИТЕ НАРАТИВИ ЗА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

23/03/2022

СТУДИЈА: „ДЕЗИНФОРМАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИСКАТА ДИСТОРЗИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА“

06/12/2021

ИНФОРМАЦИСКО НАРУШУВАЊЕ И РУСКИ ДЕЗИНФОРМАЦИИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПРИ ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ИНЦИДЕНТОТ ВО ЦРНОТО МОРЕ ПОВРЗАН СО БРИТАНСКИОТ ВОЕН БРОД ДЕФЕНДЕР

24/09/2021
logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.