Овој извештај ја анализира руската пропаганда, влијание, како и дезинформациските наративи поврзани со војната во Украина кои беа присутни во онлајн просторот во Северна Македонија во периодот март-2023-март 2024. Извештајот прави обид да го прикаже обемот на дезинформациите во онлајн просторот во Северна Македонија преку најпостојаните и најраширените наративи, како и преку давање увид во изворите на руското влијание, пропаганда   и дезинформации од редот на руските функионери и проруските актери. Прочитајте го целиот извештај на следниот линк.

Author Image

FN ТИМ

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2024 F2N2.