Контакт

Адреса

Париска 12, Карпош
Скопје, Северна Македонија
[email protected]
+ 389 2 3099 384

Лице за контакт

Росана Алексоска
[email protected]

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.