Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

28.07.2023

Руската пропаганда, влијание и дезинформации во Северна Македонија се проблем - крајно време е да им се спротивставиме

Руска Пропаганда Руски дезинформации Руско влијание Руско штетно влијание Една година од војната

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

28.07.2023

Студија за руската пропаганда, влијание и дезинформации „Една година од руската агресија врз Украина“

Руски дезинформации Руска Пропаганда Руски информативни операции

СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

/

/

30.06.2023

Работна средба помеѓу Министерството за образование и наука и Граѓанската асоцијација МОСТ - Препораки за изготвување на нови наставни програми по предметот Историја

Руски дезинформации Молотов-Рибентроп Наставни програми Наставна програма Руски наративи Руски дезинформации

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

22.06.2023

Алексоска говорник на Конференцијата “Градење општествена отпорност кон штетните влијанија на дезинформациите во Република Северна Македонија“

Руско штетно влијание Руска Пропаганда Руски дезинформации Штетно влијание од Русија

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

12.06.2023

Општествена отпорност и справување со дезинформации - Обука, Порторож, Словенија

Руско влијание Руско штетно влијание Градење на капацитети Центар за Европски перспективи CEP

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

21.05.2023

Росана Алексоска говорник на 'А5 Стратком конференцијата' организирана од страна на МНР на Северна Македонија

A5 Стратком конференција

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.