Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

17.02.2019

КРИВОЛАК НЕМА ДА БИДЕ ДЕПОНИЈА, А УШТЕ ПОМАЛКУ ЗА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Anti-NATO Krivolak radioactive ammunition

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

republika.mk

17.02.2019

НЕ ПОСТОИ ЗАГОВОР ПРОТИВ МАКЕДОНИЈА ОД СТРАНА НА GOOGLE

Google Youtube Macedonian language

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

17.02.2019

YOUTUBE НЕ ГИ БРИШЕ ПЕСНИТЕ ОЗНАЧЕНИ КАКО МАКЕДОНСКИ

Macedonian Youtube

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

expres.mk

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2024 F2N2.