Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

28.09.2023

Дебата “Надвор од Насловите“ - Анализа на шемите на дезинформации: Перспективи од академијата и граѓанското општество"

Руска пропаганда, влијание и дезинформации Руско влијание Дезинформации Дезинформативен наратив

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

05.09.2023

Руска пропаганда, влијание и дезинформации - Презентација на Студијата “Една година од руската агресија врз Украина“

Руско штетно влијание Руски дезинформации Руски информациски операции Руски дезинформации, пропаганда и дезинформации

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

23.08.2023

Презентација на тема “Справување со пропаганда, дезинформации и лажни вести“ - Попова Шапка, 22 август, 2023

Руско влијание Руски дезинформации Руска пропаганда во Северна Македонија

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

28.07.2023

Руската пропаганда, влијание и дезинформации во Северна Македонија се проблем - крајно време е да им се спротивставиме

Руска пропаганда Руски дезинформации Руско влијание Руско штетно влијание Една година од војната

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

28.07.2023

Студија за руската пропаганда, влијание и дезинформации „Една година од руската агресија врз Украина“

Руски дезинформации Руска пропаганда Руски информативни операции

СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

/

/

30.06.2023

Работна средба помеѓу Министерството за образование и наука и Граѓанската асоцијација МОСТ - Препораки за изготвување на нови наставни програми по предметот Историја

Руски дезинформации Молотов-Рибентроп Наставни програми Наставна програма Руски наративи Руски дезинформации

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.