Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

22.06.2023

Алексоска говорник на Конференцијата “Градење општествена отпорност кон штетните влијанија на дезинформациите во Република Северна Македонија“

Руско штетно влијание Руска пропаганда Руски дезинформации Штетно влијание од Русија

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

12.06.2023

Општествена отпорност и справување со дезинформации - Обука, Порторож, Словенија

Руско влијание Руско штетно влијание Градење на капацитети Центар за Европски перспективи CEP

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

21.05.2023

Росана Алексоска говорник на 'А5 Стратком конференцијата' организирана од страна на МНР на Северна Македонија

A5 Стратком конференција

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

24.04.2023

Fakespotting - Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово

Fakespotting Russian disinformation Disinformation narratives

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

14.04.2023

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, ВЛИЈАНИЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ - ТРЕНДОВИ И ТЕМИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (ЈАНУАРИ - МАРТ 2023)

Руски дезинформации Руска пропаганда Руско влијание во Северна Македонија

СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

/

/

13.04.2023

Програмскиот менаџер Росана Алексоска на средба со специјалниот претставник и координатор на Центарот за глобален ангажман на Стејт Департментот, Џејмс Рубин

Global Engagement Center in North Macedonia James Rubin in North Macedonia Russian disinformation Disinformation narratives

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.