Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

09.05.2022

СРЕДБА НА МИНИСТЕРКАТА ЗА ОДБРАНА СЛАВЈАНКА ПЕТРОВСКА СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКИ ЗДРУЖЕНИЈА

/

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

04.05.2022

ПРЕТСТАВНИК ОД МОСТ БЕШЕ ДЕЛ ОД СРЕДБАТА НА ПОМОШНИК-ДРЖАВНАТА СЕКРЕТАРКА НА САД СО ПРЕТСТАВНИЦИ НА ГРАЃАНСКОТО ОПШТЕСТВО

/

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

23.03.2022

РУСКИТЕ НАРАТИВИ ЗА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Пакт за ненапаѓање Молотов-Рибентроп Договорот Хитлер-Сталин

СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

/

23.03.2022

(ВИДЕО) РУСКИТЕ НАРАТИВИ ЗА ВТОРАТА СВЕТСКА ВОЈНА ВО УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЈА ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

/

ВИДЕА

/

/

15.03.2022

ФАКТИТЕ НАСПРОТИ ФИКЦИЈАТА – РУСКИТЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА ПОЧЕТОКОТ НА БРУТАЛНАТА АГРЕСИЈА ВРЗ УКРАИНА

/

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

15.03.2022

ВИСТИНАТА ЌЕ ЈА НАДВЛАДЕЕ ЛАГАТА

/

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2022 F2N2.