Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

15.03.2022

ФАКТИТЕ НАСПРОТИ ФИКЦИЈАТА – РУСКИТЕ ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА ПОЧЕТОКОТ НА БРУТАЛНАТА АГРЕСИЈА ВРЗ УКРАИНА

/

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

15.03.2022

ВИСТИНАТА ЌЕ ЈА НАДВЛАДЕЕ ЛАГАТА

/

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

25.02.2022

ДЕЗИНФОРМАЦИИ ЗА ТЕКОВНИОТ КОНФЛИКТ ПОМЕЃУ РУСИЈА И УКРАИНА – РАЗОБЛИЧУВАЊЕ НА 7 МИТОВИ

7 myths Russia Ukraine

РЕСУРСИ & МАТЕРИЈАЛИ

/

/

25.02.2022

МИРЕН НАСТАН ПРОТИВ РУСКАТА АГРЕСИЈА

StandWithUkraine StopRussianAggression

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

22.02.2022

СТАРА БАРАКА ПРЕТСТАВЕНА КАКО РУСКИ ГРАНИЧЕН ПУНКТ – ДЕЛ ОД РУСКА ОПЕРАЦИЈА ‘ЛАЖНО ЗНАМЕ’

Border post False flags Russia Ukraine

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

21.02.2022

РУСКИТЕ ОПЕРАЦИИ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ НА РУСКИТЕ ХИБРИДНИ СИЛИ ЗА “ИТНА ЕВАКУАЦИЈА“ НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ДОНБАС

Crimea Donetsk Lugansk Ukraine Russia

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.