Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

03.02.2023

Хрватскиот претседател Милановиќ повторно промовира руски наративи

Milanovic Disinformation Russian narratives

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

15.10.2022

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, ВЛИЈАНИЕ И ДЕЗИНФОМАЦИИ - ТРЕНДОВИ И ТЕМИ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (ЈУЛИ – СЕПТЕМВРИ 2022)

/

СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

/

/

25.08.2022

Следната погрешна проценка на Путин: Подготвеноста на Русија за долга војна

Долгата војна во Украина Руска пропаганда Путиновите заблуди

РЕСУРСИ & МАТЕРИЈАЛИ

/

https://jamestown.org/program/putins-next-miscalculation-russias-readiness-for-a-long-war/?fbclid=IwAR0CsLPoAF1u4c59IQeQv1lDAvBuciHRiVU810r5xUgFeFn2OtAA8aCzWLQ

23.07.2022

Најновото истражување на FN објавено од страна на “Sharp power research portal"

Руско влијание Остра Моќ Руски дезинформации

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

/

/

15.07.2022

КВАРТАЛЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РУСКАТА ПРОПАГАНДА, ВЛИЈАНИЕ И ДЕЗИНФОРМАЦИИ (АПРИЛ-ЈУНИ 2022)

Руско влијание Руска пропаганда Руски дезинформации Руско влијание, пропаганда и дезинформации во Северна Македонија

СТУДИИ & ИЗВЕШТАИ

/

/

02.07.2022

„Медиум“ на Комунистичката Партија на Кина во обид да промовира Руски дезинформативни наративи

Руски дезинформации Комунистичка партија на Кина Кинеска пропаганда Дезинформативен наратив

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.