Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

18.02.2019

ПРОПАГАНДАТА НЕМА РОК НА ТРАЕЊЕ

Conspiracy Dulles plan

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

18.02.2019

ЗАЕДНИЧКАТА ГРАНИЧНА КОНТРОЛА НЕ РЕЗУЛТИРА СО ГОЛЕМИ ЗЕМЈИ И ТЕРИТОРИИ

border control Greater Albania

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

infomax.mk

18.02.2019

ДЕПОНИРАЊЕ НА ИСТРОШЕНИТЕ АРГУМЕНТИ ОКОЛУ “РАДИОАКТИВНИОТ КРИВОЛАК“

Anti-NATO Krivolak Теорија на заговор Руско влијание Дезинформации

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

17.02.2019

ГРАЃАНИТЕ СЕ ЗАПЛАШУВААТ СО РАДИОАКТИВНА МУНИЦИЈА ЗА АНТИ-НАТО ЦЕЛИ

Anti-NATO Krivolak

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

infomax.mk

17.02.2019

Изгубени во преводот - Google не го брише македонскиот јазик

/

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

/

17.02.2019

КРИВОЛАК НЕМА ДА БИДЕ ДЕПОНИЈА, А УШТЕ ПОМАЛКУ ЗА РАДИОАКТИВНИ МАТЕРИЈАЛИ

Anti-NATO Krivolak radioactive ammunition

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

republika.mk

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.