Граѓанската асоцијација МОСТ ја објави студијата „Дезинформациите и информациската дисторзија во Северна Македонија“. Студијата ги анализира главните трендови во дезинформациите, пропагандата и информациската дисторзија во Северна Македонија во 2020 година и претставува прва студија од ваков тип објавена во рамките на проектот. Главните случаи презентирани во студијата се однесуваат на дезинформативните наративи за КОВИД-19 и евроатлантските интеграции на Република Северна Македонија.

Студијата е финансирана од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија.

Студијата може да ја погледнете на следниот линк.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.