Росана Алексоска

Програмски менаџер

Главен и одговорен уредник на порталот FN, ги раководи OSINT истражувањата, анализите и студиите во рамките на проектот резултирајќи во повеќе од 20 анализи и истражувања, 4 објавени студии како и преку 700 други видови на написи, разоткривања и информации на порталот. Редовен соговорник на домашните и меѓународни медиуми по прашања поврзани со дезинформации и странско штетно влијание. Редовен учесник на домашни и меѓународни настани на тема дезинформации и странско штетно влијание.

Алексоска ги завршува постдипломските студии од областа на психологијата и дезинформациите со тема на истражувањето: “Дали има надеж? Испитување на релациите помеѓу однесувањето, погрешни перцпеции, погрешни концепции и погрешни убедувања, информациските околини и карактерните особини и доблести, во градењето отпорност на дезинформации“.  

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.