Сања Глигорова

Истражувач

Сања Глигорова дипломирала на политички студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје. Таа е дел од Граѓанската асоцијација МОСТ од 2006 година. Покрај тоа што била дел од мисиите на МОСТ за набљудување на изборите, таа исто така учествувала во неколку меѓународни набљудувачки мисии на избори спроведени од ЕНЕМО и ОБСЕ/ОДИХР, како краткорочен набљудувач. Моментално работи на мониторинг и истражување на онлајн медиумите во рамките на проектот Борба со лажни вести и наративи – FN.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.