Златко Димитриоски

Постар аналитичар

Златко Димитриоски работи како аналитичар во Граѓанската асоцијација МОСТ од 2009 година. Неговата експертиза вклучува избори (дел од мисиите на МОСТ за набљудување на изборите и член на работните групи за подобрување на изборниот процес), политички науки (во 2008 година се стекнал дипломирал на политички студии на Правниот факултет „Јустинијан Први“ – Скопје), дезинформации (од 2018 година работи на проектот Борба со лажни вести и наративи - FN), како и во дизајн, пишување и координирање на проекти. Тој исто така учествувал во неколку меѓународни набљудувачки мисии на избори спроведени од ЕНЕМО и ОБСЕ/ОДИХР, како краткорочен набљудувач. Ко-автор е на четири публикации поврзани со работата на парламентот, транспарентноста на владата, финансирањето на политичките партии и дезинформациите.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.