Не е тајна дека сајбер-нападите стануваат секојдневна појава. Но прашањето е од каде потекнуваат повеќето од нив и кои држави ги таргетираат. Графичкиот приказ подолу ги прикажува најзначајните прекршувачи и жртви од 2006 година. Хакерите во Кина, Русија, Иран и Северна Кореа бројат ¾ од сите поголеми напади. Скоро 1/5 од нападите, во меѓувреме, имале за цел институции или компании во САД.Колку што е познато: овој график ги прикажува нападите на владини агенции, технолошки компании и други. Со овие напади според изворот причинета е економска штета од повеќе од 1 милион долари. Многу сајбер-напади не се разрешени, некои држави се повеќе транспарентни за разлика од други, па сметајте го овој пресек за многу поголем и повознемирувачки.Ова истражување е спроведено од страна на порталот Gzeromedia.На следниов линк можете да ја погледнете националната стратегија за сајбер-безбедност на Република Северна Македонија.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.