На 28 април, во просториите на Американското катче во Скопје, Златко Димитриоски како претставник на МОСТ беше дел од средбата на помошник-државната секретарка на САД, Карен Донфрид со претставници на граѓанското општество. На средбата се разговараше за работата на граѓанските организации во спречувањето на дезинформациите во Северна Македонија, како и за начините на подобрување на медиумската писменост, со цел сите граѓани да имаат пристап до кредибилни новинарски стории.

Дел од средбата

Дел од средбата

Дел од средбата

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2024 F2N2.