На 4 мај, програмскиот менаџер на FN, Росана Алексоска, учествуваше на средбата која министерката за одбрана, Слајавнка Петровска, ја одржа со претставници од неколку граѓански организации како значаен синџир во креирањето на јавните политики и отчетното владеење.

Инсерти од средбата можете да погледнете на следниов линк.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.