Северна Македонија е во првите редови во војната со информации. Во периодот на пандемијата од „Ковид-19“, ќе видиме анти-ЕУ стории кои ги фаворизираат Кина и Русија и ги потценуваат напорите на Европската Унија. Последната дезинформативна кампања беше спроведена во периодот кога Северна Македонија беше во преговори за влез во ЕУ, а најголемиот пик со лажни вести беше на 27 март, денот кога државата стана полноправна земја-членка на НАТО Алијансата. Оваа изјава дадена од страна на Росана Алексоска беше пренесена од страна на Euronews и тоа на следниве јазици: француски, грчки, португалски, унгарски, италијански, руски и германски.

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2024 F2N2.