Неодамна објавеното истражување “Бесмртниот полк како копје на острата моќ – sharp power на Кремљ во Северна Македонија на Денот на победата" е прифатено од страна на Меѓународниот форум за демократски студии кој е основан и функционира во рамките на “Националниот фонд за демократија (NED)" и е објавено на порталот “Sharp power research portal" . Порталот содржи ресурси (анализи, студии и истражувања) за штетно влијание од страна на авторитарни режими за повеќе од 140 земји во светот кои се цел на ваквото влијание.

Истражувањето на FN можете да го најдете тука.

Author Image

Content admin

Избор на уредникот

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2024 F2N2.