Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

19.06.2019

ДВОЈНИТЕ СТАНДАРДИ НА МЕДИУМИТЕ ВО ВРСКА СО ТЕРОРИСТИЧКИТЕ НАПАДИ

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

19.06.2019

ПРАТЕНИК ВО ОБИД ДА ЈА ДЕЗИНФОРМИРА ЈАВНОСТА

Antonio Miloshoski Disinformation EU Council twitter

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

republika.mk

19.06.2019

ТАЕН ДОКУМЕНТ ИЛИ ТАЈНА ПРОПАГАНДА?

fake news social media Jason Miko Memorandum

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

javno.mk

18.06.2019

Национална вежба „Одлучен удар 2019“

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

18.06.2019

ВО ЛОВ НА ЛАЖНИ ВЕСТИ

fake news fishing Municipality Aerodrom

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

vecer.mk

17.06.2019

ЕДУКАТИВЕН СЕРИЈАЛ: КАКО ДА ПРЕПОЗНАЕШ ФАБРИКУВАНА ВЕСТ

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.