Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

12.06.2019

КАКО ЛЕА ГО СМЕНИ ИМЕТО ВО БЕАТРИС ЗА НА КРАЈ ДА СТИГНЕ КАЈ НАС КАКО СУЗАНА

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

07.06.2019

ЕДУКАТИВЕН СЕРИЈАЛ: КАКО ДА ПРЕПОЗНАЕШ ФАБРИКУВАНА ВЕСТ

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

07.06.2019

ЕДУКАТИВЕН СЕРИЈАЛ: КАКО ДА ПРЕПОЗНАЕШ ФАБРИКУВАНА ВЕСТ

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

07.06.2019

ЕДУКАТИВЕН СЕРИЈАЛ: КАКО ДА ПРЕПОЗНАЕШ ФАБРИКУВАНА ВЕСТ

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

07.06.2019

ФАКТИ ЗА “ОДЛУЧЕН УДАР 19”

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

06.06.2019

ИНКЛУЗИВНОСТ НАМЕСТО ЛАГИ

fake news speculation Young girl with disability

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

balkan.mk

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2023 F2N2.