Датабаза

Датум на Објавување

Назив

Тагови

Категорија

Портал

Извор дата

24.05.2019

ЛУЃЕ ВО ЦРНО, ЏИПОВИ И ЦЕЛ АРСЕНАЛ НА ШПЕКУЛАЦИИ

black SUV's election fraud Novo Selo Presidential Elections 2019

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

infomax.mk

24.05.2019

НИТУ КУТИИ СЕ ПОЛНЕА, НИТУ “МАПАТА” ПОМОГНА

ballot stuffing electoral fraud Presidential Elections 2019

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

kurir.mk

24.05.2019

ЗЛОУПОТРЕБА НА ДЕЦА И ЕМОЦИИ ЗА ДА СЕ ПОТКОПА ДОВЕРБАТА ВО ИЗБОРИТЕ

child tears police in Shtip Presidential Elections 2019

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

infomax.mk

21.05.2019

СОМНИТЕЛНИ СВИРКАЧИ И РЕЦИКЛИРАНИ ИНФОРМАЦИИ ВО НАСОКА НА МИНИРАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

21.05.2019

НЕОСНОВАНИОТ НАПАД ВРЗ ИЗБОРНИОТ ПРОЦЕС ЗАВРШИ НЕСЛАВНО

fake news IVZ Presidential Elections 2019

ДЕЗИНФОРМАЦИЈА

/

express.mk

18.05.2019

ПСИХОЛОШКИОТ ЕФЕКТ НА ЛАЖНИТЕ ВЕСТИ

/

АНАЛИЗИ & НАРАТИВИ

/

/

logo

ФИНАНСИРАНО ОД

sponsor

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците, или препораките изнесени овде се на имплементаторот(ите)/авторот(ите), и не ги одразуваат оние на Владата на САД

ПАРТНЕРСТВО

sponsor
© 2024 F2N2.